Sisi Ketetapan & Ketepatan dalam Kata Surah Al-Qadr (Tadarrus Surat Al-Qadr)

TADARRUS SURAT AL-QADAR
“SISI KETETAPAN DAN KETEPATAN DALAM KATA-DEMI KATA DALAM SURAT AL-QADR”
Oleh:
Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan. QH. MA.

nwonline.or.id – Coba perhatikan keindahan jumlah bilangan dalam surat al-Qadar ini:

إنا انزلناه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر.

Mari kita perhatikan urutan hitungan kata perkata berikut ini:

تأملوا الاعجازالعددي في سورة( القدر) :
انا : ١
أنزلناه : ٢
في : ٣
ليلة : ٤
القدر : ٥
وما : ٦
ادراك : ٧
ما : ٨
ليلة : ٩
القدر : ١٠
ليلة : ١١
القدر : ١٢
خير : ١٣
من : ١٤
الف : ١٥
شهر : ١٦
تنزل : ١٧
الملائكة : ١٨
والروح : ١٩
فيها : ٢٠
بإذن : ٢١
ربهم : ٢٢
من : ٢٣
كل : ٢٤
أمر : ٢٥
سلام : ٢٦
هي : ٢٧
حتى : ٢٨
مطلع : ٢٩
الفجر : ٣٠
تأملوا معى عدد كلمات سورة القدر ٣٠ كلمة بعدد أجزاء القرآن
وعدد حروفها ١١٤ حرفا بعدد سور القرآن الكريم
كلمة( هى) في السور رقمها ٢٧ اشارة الى ان ليلة القدر هى ليلة ٢٧ من شهر رمضان
كلمة (القدر) تكررت في السوره في الأرقام ٥-١٠-١٢
لوجمعت. ٥+١٠+١٢ = ٢٧
دليل أيضاً على أن (ليلةالقدر) هى ليلة ٢٧ من رمضان.
الفاظ ليلة القدر تكررت ثلاث مرات وحروفها تسع أحرف لو ضعفتها ٩ ×٣= ٢٧ دليل ايضا على ان ليلة القدر هى ليلة ٢٧ من رمضان.
سبحان الله

Terhitung jumlah kata yang ada pada surat al-Qadar ini berjumlah 30 kata. Menunjukkan jumlah Juz dalam al-Quran. Sedangkan jumlah Huruf dalam surat al-Qadar ini berjumlah 114 huruf seperti jumlah 114 Surat yang terdapat dalam al-Quran.

Coba perhatikan kata هى pada surat ini berada pada urutan ke-27.Ini isyarat bahwa lailatul Qadar itu biasa turun pada malam ke-27 Ramadhan.

Juga kata al-Qadar terulang di urutan 5. 10 dan 15. Jika dijumlahkan sama dengan 27. Juga memperkuat Malam Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadhan.

Juga coba perhatikan Kalimat Lailatul Qadar itu diulangi tiga kali. Jumlah huruf pada lafazh ليلة القدر itu berjumlah 9. Jika dijumlah 9×3=27
Ini juga bukti bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 Ramadhan. Mahasuci Allah dan maha benar Allah atas segala firmannya.

Maka disinilah nama surat ini bermakna: AlQadr: Ketetapan juga bermakna: Tepat dan ketepatan yang berdasarkan bimbingan ilahi kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Mari kita manfaatkan waktu kita untuk dapat menjumpai Lailatul Qadar itu.

(Keterangan ini al-Faqir nukil dari Syaikh Muhammad Ahmad Yar al-Makky al-Shaulaty)
Semoga menjadi perenungan kita bersama.

Mungkin kamu suka